Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

logo.jpg

 

 

 

A K T U Á L N Í  I N F O R M A C E

 

P L A T B A   Z A   S T R A V N É

Vážení rodiče, budeme vybírat v hotovosti platbu za stravné za období 29.9. - 16.10.,

kdy jsme odebírali jídlo od náhradního dodavatele.

Od  pondělí 19.10. nám zase vaří ŠJ Na Výsluní.

Částku k úhradě každého dítěte vám sdělí asistentka Anna Chvílová při přebírání dětí.

 

                            -----------------------------------------------

T E L E F O N

Obě naše telefonní čísla 605 054 402 i 603 315 830

jsou již dostupná.

 

                            -----------------------------------------------

 

Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í

Čestné prohlášení týkající se COVID-19 najdete zde:

 

                            -----------------------------------------------

 

L o g o p e d i e

Od středy 7.10. bude v mateřské škole každý týden od 8 hodin probíhat logopedie pro zapsané děti pod vedením Bc. Mariky Gabrhelové.

 

                            -----------------------------------------------

 

 

 

 

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude po dobu asi dvou týdnů mimo provoz Školní jídelna Základní školy Na Výsluní, která připravuje obědy a svačinky pro děti naší mateřské školy. Podařilo se nám zajistit náhradní stravování pro děti i zaměstnance ze školní jídelny MŠ Uh.Brod, Mariánské náměstí.

Od úterý 29. září budeme dovážet stravu do naší školní výdejny za stejných finančních podmínek jako ze Školní jídelny Na Výsluní.

Obědy ve ŠJ Na Výsluní jsou od tohoto dne odhlášeny do odvolání.

Případné odhlášení obědů nahlaste v Havřicích do 7:30.

 

 

P r o s b a

Prosíme o vrácení mazlíčků Sluníčka a Koťátka a také cestovního sešitu.

Děkujeme.

 

 

 

                            -----------------------------------------------

 

 

Závazné pokyny k nástupu dětí do mateřské školy od 1. 9. 2020

1. V průběhu celodenní ho provozu budou nadále uplatňovány všechny bezpečnostní a hygienické požadavky spojené s protiepidemiologickými opatřeními.

2. Při vstupu do budovy vždy použijte dezinfekci na ruce, která je k dispozici u hlavního vchodu.

3. Do prostor školy je vstup zakázán. Rodiče (v roušce) si převléknou dítě v šatně, kde si ho přebere asistentka školy.

4. Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nevyžadujeme.

5. Při vstupu nebude dětem měřena teplota. Apelujeme tímto na vaši osobní odpovědnost !!!

6. Děti se v budově školy budou pohybovat bez roušek, ale je nutné, aby měly jednu roušku hygienicky zabalenou ve své skříňce, pro případ podezření z nákazy.

7. Pokud se příznaky infekčního onemocnění projetí u dítěte v průběhu dne, bude umístěno do samostatné izolační místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ.

8. Nedávejte dětem z hygienických důvodů do mateřské školy osobní hračky a plyšáky.

 

                            -----------------------------------------------

 

 

                                            NAŠE NOVÉ DĚTIČKY,

                        PŘIJĎTE K NÁM DO ŠKOLIČKY,

                          UKÁŽEM SI HRAČKY HŘIŠTĚ,

                         AŤ VÍME, CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ.

 

Milí rodiče nových dětí, srdečně Vás s dětmi zveme, podívat se za námi do školky dne

26. 8. 2020 od 10.00 - 11.00 hodin.

Děti si můžou do své skříňky uložit své věci (papučky, pyžamo, náhradní oblečení) a seznámit se s prostředím a svou paní učitelkou.

 

 

 

 

                                -----------------------------------------------

 

Aktuální informace ze dne 5.5.2020

na základě opatření, nařízených Vládou ČR a Krizového štábu města Uherský Brod

Vážení rodiče.
Uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19, mají negativní dopad na fungování celé společnosti a v našem případě i na sociální dopad a vazby našich dětí. V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila vláda ČR, Město Uherský Brod coby zřizovatel zvažuje a doporučuje:

otevření Mateřské školy Uherský Brod-Havřice od pondělí 11. května 2020.

Mateřská škola bude otevřena za velmi přísných hygienicko-organizačních opatřeních:

1)  Velmi zodpovědně zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve Vaší společné domácnosti žijí společně s Vámi senioři či rodinní příslušníci s diagnostikovaným vážným onemocněním.

2)  Velmi zodpovědně zvažte, zda docházku dítěte do MŠ nezbytně potřebujete.

3) Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy žádáme rodiče dětí – maminky na MD  a  nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude mateřskou školu navštěvovat.

4) Pokud bude dítě do konce školního roku omluveno, úplata za školní vzdělávání je zdarma (podrobější pokyny níže v článku Úplata za MŠ.

5)  Vždy v pondělí budeme vyžadovat od vás Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte v době pandemie COVID-19, které je součástí tohoto dokumentu. Ke stažení nový formulář z d e::

6)  Při vstupu do MŠ musí proběhnout desinfekce rukou, ve vstupní chodbičce je na zdi umístěn zásobník.  Nově nemusí mít děti ani zaměstnanci ochranné roušky.

7) Zákonný zástupce je povinen se zdržovat na vyhrazeném místě v MŠ (v šatně) pouze nezbytně nutnou dobu. Po převléknutí dítěte ho rodič předá v prostoru šatny pracovnici školky, která ho odvede do třídy.

8)  Do šatny bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný zástupce v roušce, který musí dodržet daná hygienická pravidla:
– desinfekce rukou u vchodu do MŠ,
– roušku či jiné krytí obličejové části, odstup nejméně 2m

9) Při příchodu do MŠ bude každému dítěti změřena teplota (při teplotě 37st.C a více není možné dítě do školky přijmout) a provedena kontrola známek akutního onemocnění.

10) Nedávejte dětem žádné hračky z domova, všechny hračky i prostory v MŠ jsou pravidelně dezinfikovány.

11) Prosíme o vyzvedávání dětí ze školky co nejdříve po příchodu ze zaměstnání, abyste minimalizovali pobyt dítěte ve velké skupině osob.

12) Při příchodu pro dítě zazvoňte, vydezinfikujte si ruce a v roušce počkejte v šatně, pracovnice školky vám dítě přivede.

13) Prosíme rodiče, aby se ani  před školkou neshromažďovali a dodržovali doporučené rozestupy.

14)  Tato pravidla mohou být operativně měněna, doplňována či zpřísněna dle nařízení MŠMT, MZdČR a Krizového štábu Města Uherský Brod

Vnímáme, že můžete mít obavu za stávající situace své dítě do MŠ přivádět. Proto potřebujeme nejpozději do 5. května 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku do MŠ z Vaší strany, abychom mohli rozhodnout o termínu znovuotevření naší školy. Všem, kteří se již ozvali, děkujeme.

!!! ostatní žádáme o vyjádření z důvodů nahlášení stravy a organizačních opatření !!!

Prosíme, přistupujte k Vašemu rozhodnutí velmi zodpovědně a své stanovisko zašlete do výše uvedeného data na e-mail školy ms.havrice@seznam.cz.

Aktuální informace budou průběžně doplňovány.

Přejeme Vám hodně zdraví a nějak to spolu zvládneme! Děkujeme.
V Uherském Brodě dne 5.5.2020.

                                -----------------------------------------------


Vážení rodiče,

v souladu s doporučením státních orgánů v souvislosti s přijetím mimořádného opatření v rámci nepříznivého vývoje onemocnění COVID-19, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a s ohledem na vysokou nemocnost dětí v mateřských školách v Uherském Brodě doporučil zřizovatel Město Uherský Brod přerušení provozu v předškolním zařízení

ZŠ a MŠ Uherský Brod-Havřice

 

Od čtvrtka 19. března 2020 na dobu neurčitou bude z výše uvedených důvodů přerušen provoz v tomto předškolním zařízení.

Tiskopis Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření předškolního zařízení vystavuje výhradně škola v případě uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Pokud budete tento tiskopis potřebovat, napište, prosím, žádost na emailovou adresu:

reditel@zshavrice.cz

a uveďte jméno, příjmení dítěte,jeho rodné číslo a datum odkdy má ošetřovné platit.

Na Vaši mailovou adresu zašlu naskenované potvrzení včetně podpisu a razítka.

Děkuji za spolupráci

Ctibor Boráň

telefonní číslo ředitele školy 732 837 579

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Na základě pokynů Krajské hygienické stanice Zlínského kraje uveřejňujeme průběžně aktualizovaný leták týkající se epidemiologické situace v souvislosti s koronavirem. Leták najdete zde

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění najdete zde.

Odkaz na stránky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus