Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

tablo.jpg

 

Setkání rodičů nově přijatých dětí do mateřské školy od 1.9.2021

 

se koná ve středu

9.6.2021 od 15.30 hodin v jídelně MŠ.

 

ŠKOLKOVNÉ DUBEN

 

Vážení rodiče,

 dětem, které celý měsíc duben z důvodu epidemiologických opatření nechodily do školky, není účtována úplata za předškolní vzdělávání za tento měsíc.

Vzniklý přeplatek Vám byl vrácen v 28. května.

 

 

 

Mateřská škola otevřena pro všechny děti

Na základě opatření ministerstva  zdravotnictví vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnu podmínek provozu školských zařízení ve Zlínském kraji:

- mateřské školy budou od 10.května otevřeny pro všechny děti v běžném režimu

bez povinnosti testování dětí.

 

 

 

P R Á Z D N I N O V Ý   P R O V O Z

Přihlášky na prázdninový provoz najdete zde:

 

 

Mateřská škola pro zaměstnance vybraných profesí

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj "určených škol" zajišťujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury ("děti IZS") v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost  těchto dětí ve věku 2 až 5 let  v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Vybrané skupiny profesí:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola dvouletá nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.

- sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

- zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

 

 

 

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od tohoto data bude zahájena prezenční výuka pro předškoláky.

Účast dítěte na vzdělávání je podmíněna povinným testováním, které se provádí dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek antigenním testem Singclean.

 

Testování se nemusí účastnit:

a) děti, kteřé absolvovaly v souvislosti s onemocněním COVID-19 izolaci v rozsahu aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň prokazatelně doloží, že neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu.

b) děti, kteřé doloží lékařské potvrzení o negativním výsledku testu, které nesmí být starší 48 hodin.

 

Průběh testování:

1) Po příchodu do školy budou děti testovány v ředitelně a třídě motýlků (průchod přes ředitelnu)

2) Rodič se účastní testování dítěte

3) Po zjištění výsledku testu (15 minut) můžou děti s negativním testem za doprovodu rodiče pokračovat do šatny a po převlečení předají dítě zaměstnankyni školky, která odvede dítě do třídy.

Dítě s pozitivním testem odchází domů s povinností  absolvovat konfirmační PCR test (podrobnosti najdete v letáku pro rodiče)

 

Informace k testování žáků
Leták pro rodiče zde:
Leták pro žáky zde.
Postup při testování můžete vidět zde:
 
 

 

 

 

 

 

Zápis dětí do Mateřské školy

Příjem žádostí je stanoven

 od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021 

 

Vytištěnou žádost a kopii rodného listu dítěte nebo jejich sken doručte do školy některým z uvedených způsobů:
1) e-mailem na adresu martizamecnikova@email.cz
2) poštou v listinné podobě na adresu:
ZŠ a MŠ Uherský Brod-Havřice, p.o.,
Brodská 1
688 01 Uherský Brod,
3) osobním podáním,
4) do datové schránky školy – wxkmuuk

 

Přihlášku si můžete vyzvednout osobně v MŠ, nebo vytisknout na stránkách MŠ po celý měsíc duben. 

Přijímáme žádosti vyplněné a potvrzené lékařem.

Upozorňujeme rodiče, že od 01. 09. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání  - povinný poslední rok před nástupem do základní školy.

 

 

 

 

ŠKOLKOVNÉ BŘEZEN 

 

Vážení rodiče,

jelikož děti celý měsíc březen z důvodu epidemiologických opatření nechodily do školky, nebude účtována úplata za předškolní vzdělávání za tento měsíc. Vzniklý přeplatek Vám bude vrácen v termínu 8. a 9. dubna.

 

 

 

 

Hola hola, zápis volá !

Od pondělí do pátku, dávám mámě otázku, proč ta školka havřická? Protože je maličká.

Dovolte nám představit malou rodinnou školku, která se skládá ze dvou tříd. Mladší děti jsou ve třídě Koťátek, starší děti a předškoláci ve třídě Sluníček. Třídy jsou krásně a moderně zařízené, přizpůsobené úměrně věku dětí. I když naše školka vypadá na pohled malá, uvnitř je velká a prostorná. Součástí naši školičky je velká zahrada s mnoha hracími prvky, kde si najde své oblíbené místo každé dítě. Třeba pískoviště, trampolína, zahradní domeček, houpačky, skluzavka. V horkých letních dnech je pro děti vybudované nerezové pítko a nově připravujeme také mlžící sprchu.

     

Celý školní rok se snažíme dětem přiblížit zvyky a tradice, které se vážou k danému ročnímu období. Na konci října máme oblíbené Dýňování, hledání pokladu Sv. Martina, následuje návštěva Mikulášské družiny v MŠ, připravujeme se společně na Vánoce – pečeme cukroví, vytváříme adventní věnec, zdobíme školku a zpíváme koledy. Adventní čas vrcholí příchodem Ježíška, který přinese nové hračky dětem do školky. Nový rok přivítáme obchůzkou Tří králů po MŠ, poté nás čeká fašanková obchůzka v maskách a převlecích, součástí které je podšablový tanec. Jaro přivítáme vynesením Moreny do Olšavy. Následují Velikonoční svátky, kdy dětem pan ředitel ukáže, jak se plete pomlázka. Koncem dubna se na zahradě MŠ koná rej čarodějnic s opékáním špekáčků a stavění máje. Nezapomínáme oslavit svátek všech dětí. Závěrem školního roku je pasování předškoláků, které probíhá na školní zahradě s rodiči, ukončené nocováním ve školce.

            Díky této mimořádné a obtížné situaci nemůžeme uskutečnit den otevřených dveří. Proto věříme, že vám malou náhradou bude alespoň fotoprezentace. Za běžného režimu ve školce probíhají zájmové a sportovní kroužky, jako např. solná jeskyně, bruslení, plavání, angličtina, keramika a v neposlední řadě návštěva dopravního hřiště.

Zápis dětí proběhne 4.5.2021. Přihlášku si můžete vyzvednout v průběhu dubna osobně ve školce, nebo ji najdete zde:

Evidenční list dítěte k zápisu najdete zde.

Na všechny nové děti se těší paní učitelky a celý kolektiv.       A K T U Á L N Í  I N F O R M A C E

Informace k provozu školy a školských zařízení

od 1. března 2021

 

   MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Naše školka je tedy od 1.3.2021 až do odvolání uzavřena.

 

Podle nových pravidel již škola nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném.

Vzhledem k častým dotazům rodičům sdělujeme, že za období jarních prázdnin na ošetřovné nárok nevzniká.

Podrobnější informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Ve středu 3.3. od 8 do 12 hodin si můžete vyzvednout věci dětí ze skříněk.

 

Distanční výuka dětí probíhá:

KOŤÁTKA - materiály k práci rodičů s dětmi jsou uveřejněny zde na webu v kolonce DISTANČNÍ VÝUKA

SLUNÏČKA - vzhledem k povinnosti poskytovat distanční výuku povinně předškolákům, formou zasílání materiálů rodičům dětí i zde na webu v kolonce DISTANČNÍ VÝUKA

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

k přípravě k zápisu do školy nabízíme pro předškoláky zajímavé materiály volně dostupné zde:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

 

ústřední metodička pro vzdělávání PhDr. Michaela Tužilová posílá k volnému šíření první sérii krátkých videí určených rodičům předškoláků k posílení jejich domácí přípravy pro vstup do 1.třídy.

Úvod k sérii               https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu             https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě     https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu          https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs

 

 

 

L o g o p e d i e

Od středy 7.10. bude v mateřské škole každý týden od 8 hodin probíhat logopedie pro zapsané děti pod vedením Bc. Mariky Gabrhelové.

 

                          

 

                            -----------------------------------------------

 

 

 

Závazné pokyny k nástupu dětí do mateřské školy od 1. 9. 2020

1. V průběhu celodenní ho provozu budou nadále uplatňovány všechny bezpečnostní a hygienické požadavky spojené s protiepidemiologickými opatřeními.

2. Při vstupu do budovy vždy použijte dezinfekci na ruce, která je k dispozici u hlavního vchodu.

3. Do prostor školy je vstup zakázán. Rodiče (v roušce) si převléknou dítě v šatně, kde si ho přebere asistentka školy.

4. Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nevyžadujeme.

5. Při vstupu nebude dětem měřena teplota. Apelujeme tímto na vaši osobní odpovědnost !!!

6. Děti se v budově školy budou pohybovat bez roušek, ale je nutné, aby měly jednu roušku hygienicky zabalenou ve své skříňce, pro případ podezření z nákazy.

7. Pokud se příznaky infekčního onemocnění projetí u dítěte v průběhu dne, bude umístěno do samostatné izolační místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ.

8. Nedávejte dětem z hygienických důvodů do mateřské školy osobní hračky a plyšáky.

 

                            -----------------------------------------------

Aktuální informace ze dne 5.5.2020

na základě opatření, nařízených Vládou ČR a Krizového štábu města Uherský Brod

Vážení rodiče.
Uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19, mají negativní dopad na fungování celé společnosti a v našem případě i na sociální dopad a vazby našich dětí. V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila vláda ČR, Město Uherský Brod coby zřizovatel zvažuje a doporučuje:

otevření Mateřské školy Uherský Brod-Havřice od pondělí 11. května 2020.

Mateřská škola bude otevřena za velmi přísných hygienicko-organizačních opatřeních:

1)  Velmi zodpovědně zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve Vaší společné domácnosti žijí společně s Vámi senioři či rodinní příslušníci s diagnostikovaným vážným onemocněním.

2)  Velmi zodpovědně zvažte, zda docházku dítěte do MŠ nezbytně potřebujete.

3) Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy žádáme rodiče dětí – maminky na MD  a  nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude mateřskou školu navštěvovat.

4) Pokud bude dítě do konce školního roku omluveno, úplata za školní vzdělávání je zdarma (podrobější pokyny níže v článku Úplata za MŠ.

5)  Vždy v pondělí budeme vyžadovat od vás Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte v době pandemie COVID-19, které je součástí tohoto dokumentu. Ke stažení nový formulář z d e::

6)  Při vstupu do MŠ musí proběhnout desinfekce rukou, ve vstupní chodbičce je na zdi umístěn zásobník.  Nově nemusí mít děti ani zaměstnanci ochranné roušky.

7) Zákonný zástupce je povinen se zdržovat na vyhrazeném místě v MŠ (v šatně) pouze nezbytně nutnou dobu. Po převléknutí dítěte ho rodič předá v prostoru šatny pracovnici školky, která ho odvede do třídy.

8)  Do šatny bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný zástupce v roušce, který musí dodržet daná hygienická pravidla:
– desinfekce rukou u vchodu do MŠ,
– roušku či jiné krytí obličejové části, odstup nejméně 2m

9) Při příchodu do MŠ bude každému dítěti změřena teplota (při teplotě 37st.C a více není možné dítě do školky přijmout) a provedena kontrola známek akutního onemocnění.

10) Nedávejte dětem žádné hračky z domova, všechny hračky i prostory v MŠ jsou pravidelně dezinfikovány.

11) Prosíme o vyzvedávání dětí ze školky co nejdříve po příchodu ze zaměstnání, abyste minimalizovali pobyt dítěte ve velké skupině osob.

12) Při příchodu pro dítě zazvoňte, vydezinfikujte si ruce a v roušce počkejte v šatně, pracovnice školky vám dítě přivede.

13) Prosíme rodiče, aby se ani  před školkou neshromažďovali a dodržovali doporučené rozestupy.

14)  Tato pravidla mohou být operativně měněna, doplňována či zpřísněna dle nařízení MŠMT, MZdČR a Krizového štábu Města Uherský Brod

Vnímáme, že můžete mít obavu za stávající situace své dítě do MŠ přivádět. Proto potřebujeme nejpozději do 5. května 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku do MŠ z Vaší strany, abychom mohli rozhodnout o termínu znovuotevření naší školy. Všem, kteří se již ozvali, děkujeme.

!!! ostatní žádáme o vyjádření z důvodů nahlášení stravy a organizačních opatření !!!

Prosíme, přistupujte k Vašemu rozhodnutí velmi zodpovědně a své stanovisko zašlete do výše uvedeného data na e-mail školy ms.havrice@seznam.cz.

Aktuální informace budou průběžně doplňovány.

Přejeme Vám hodně zdraví a nějak to spolu zvládneme! Děkujeme.
V Uherském Brodě dne 5.5.2020.